Wednesday, 6 April 2011

OBJEKTIF PRASEKOLAH

 
Membolehkan murid mempunyai sifat peribadi,perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.
.Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.
.Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di tadika yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina.
.Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.
.Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.
.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.
.Mempunyai kemahiran kognitif,kemahiran berfikir,kemahiran menyelesaikan masalah.
.Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik dan,
.Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai alam dan warisan budaya.

 

No comments:

Post a Comment