Wednesday, 6 April 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA


Pendidikan
di Malaysia Adalah
Suatu Usaha yang berterusan
ke Arah Memperkembangkan bagi
Potensi Individu Secara Menyeluruh
dan Bersepadu untuk Mewujudkan Insan yang Seimbang dari segi Intelek,Rohani,Emosi dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan,
Berakhlak Mulia, Bertanggungjawan dan Berkeupayaan mencapai Kesejahteraan Diri serta Memberi Sumbanga terhadap Kerohanian dan Kemakmuran Negara

No comments:

Post a Comment